Klassen & gegevens

Recreanten

 Voor wie niet wedstrijd gericht wil trainen met zijn/haar hond vanaf klas C of honden geslaagd in de brevetproef.

De basis zijn de gekende oefeningen. Echter zal er ook tijd worden gemaakt om oefeningen uit andere programma's te leren, als ook kunstjes, op de hondenschool of op een andere locatie.

Woensdag

20.10 u– 21.10u

Vrijdag

20.10u-21.10uterug