Klassen & gegevens

Debutanten

Wanneer je je brevet gehaald hebt (minstens 60/ I 00 en op elke oefening minstens de helft van de punten), kom je in de eerste groep van de wedstrijd terecht.

Hier blijf je in totdat je 10x 85/100 gespeeld hebt ( dan MAG je overgaan) of totdat je 10 x 95/100 gespeeld hebt ( dan MOET je overgaan).

Deze wedstrijden kun je overal in België spelen. Het inschrijvingsgeld bedraagt per wedstrijd € 10,- Inschrijvingsformulieren krijg je op het secretariaat.

 

Woensdag

20.10 – 21.10u

Vrijdag

20.10 – 21.10u



terug