Gehoorzaamheid voor alle honden!

Wanneer u er eenmaal voor gekozen heeft een hond in huis te nemen, is het belangrijk dat uw nieuwe vriendje ook doet wat u van hem vraagt, én begrijpt wat u van hem wil. Daarom is het aangeraden met uw puppy naar een officiële hondenschool te gaan.

Uw hond, niet zomaar een hond!

Voor u begint te trainen met uw hond is het belangrijk dat u inzicht heeft in hoe u NIET moet omgaan met uw hond. Er zijn duidelijke verschillen tussen de mensenwereld en de hondenwereld, en er gelden andere regels.

Uw hond is van de geboorte namelijk voorzien van zijn "roedelinstinct" : hij wil een duidelijke sociale structuur en hiërarchie. Een voorbeeld : eerst eet de mens, dan de hond! Het zijn precies deze basisregels die we u en uw hond kunnen aanleren, en die er voor zullen zorgen dat jullie beste vriendjes kunnen worden.

 

Train het baasje!

Een veel voorkomend misverstand is dat enkel uw hond komt om te leren. In de eerste plaats is het belangrijk dat uzelf de juiste houding aanneemt t.o.v. uw hond. Uw algemene houding, communicatie, straffen & belonen zijn de basis voor het verdere leertraject van uw hond! Een verkeerde houding, of te streng zijn kan de relatie met uw nieuwe vriendje zelfs verknoeien.

 

Een voorbeeld van wat uw hond hoort?

"Allé Bobby, kom nu eens hier, vooruit ga nu eens zitten, néé Bobby, ik heb niet gezegd om te gaan liggen, allé, op uw poep za, komaan!"

Kom hier: komen naar de baas
Vooruit: weggaan van de baas
Zitten: Op plaats van bevel
Nee: Mag niet
Liggen: Op plaats van bevel

Geen wonder dat hij u niet begrijpt ... dit is precies wat we u én uw hond leren.

 

De 10 geboden van de hondenbaas:

1. Bovenal bemin je hond
2. Wees steeds consequent
3. Wees steeds baas over je hond
4. Leer spelen met je hond
5. Geef je hond de laagste plaats in je roedel (je gezin)
6. Maak tijd voor je hond
7. Train regelmatig
8. Praat veel tegen je hond
9. Sla of stamp je hond nooit, straf hem op een hondse manier
10. En vooral: beloon je hond wanneer hij het goed doet

Als je deze punten al probeert toe te passen, ben je al een flink eind
op weg om veel plezier aan je hond te beleven!

 

Download hier ons huishoudelijk reglement

Print deze pagina !